Speech

Ka tangi te tītī, ka tangi te kākā, ka tangi hoki aha e tū atu nei.

Speech
Good morning and thank you for having me here during Cyber Smart Week for the launch of Staying Safe Online for Small Business.
Speech

Tēnā koutou, e hoa mā. He tino koanga ngākau kua huihui mai tātau ki tā tātau kaupapa.

Ko koutou ngā kaiwhakahaere me ngā mātanga o ngā mahi nei hei hāpai i ngā iwi o te motu, arā ko ngā ākonga me ō rātau whānau tonu.

Speech

Speech notes for Essential Freshwater launch.

Speech
There definitely has been a big change since I was up here last year.
Speech

Thank you for the invitation to address your conference. It’s great to be here.

Speech

E ngā mana, e ngā reo, e rau rangatira mā

Speech

Māori Women’s Welfare League 66th National Conference – Opening Address

Speech

Speech to Māori Women's Welfare League conference, Gisborne, 28 September 2018