Hon Aupito William Sio

Speech

Tēnā koutou katoa, Talofa Tuvalu, Soifua manuia i le paia lasilasi ua aofaga potopoto, and Warm Pacific Greetings to one and all.

Hon Aupito William Sio
Speech

E tele taeao, ma e eseese foi taeao, ae e iai foi taeao fa’apitoa, ma o taeao le aumaua. Atonu e iai la le aso ma le fa’amoemoe.

Hon Aupito William Sio
Speech

Tēnā koutou katoa, Talofa Lava and Warm Pacific Greetings to one and all— and in recognition of Tokelauan Language Week this week, Fakatalofa atu ki te koutou uma. Malo ni.

Hon Aupito William Sio
Speech

It’s a privilege to be able to join with you this afternoon and share some remarks on how important you are to our communities throughout Aotearoa, and across the Pacific region.

Hon Aupito William Sio
Hon Aupito William Sio - 2021 headshot

Hon Aupito William Sio