Displaying 1 - 3 of 3 results.

Tēnā koutou, e hoa mā. He tino koanga ngākau kua huihui mai tātau ki tā tātau kaupapa.

Ko koutou ngā kaiwhakahaere me ngā mātanga o ngā mahi nei hei hāpai i ngā iwi o te motu, arā ko ngā ākonga me ō rātau whānau tonu.

Thank you for the invitation to address your conference. It’s great to be here.

I want to begin by acknowledging the contribution that you make, every day, to the education of young people.