Displaying 1 - 24 of 68 results.

It is an honour to be invited to open the fourth Early Intervention in Psychosis National Wananga this weekend.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Maori Affairs Minister Parekura Horomia said Maoridom is poorer for the loss of Te Arawa koroua Bishop Manuhuia Augustus Bennett and Ngati Kuri (Te Aupouri, Te Rarawa) kuia Dame Miraka Raharuhi Petricevich Szaszy.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

The Government has received the report from the Waitangi Tribunal on the Taranaki Maori claim following the restructuring of the dairy industry and will be considering it carefully, Maori Affairs Minister Parekura Horomia and Agriculture Minister Jim Su

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Greetings to Trevor Mallard, Winnie Laban, Tina Olsen-Ratana, from Kokiri Marae, Suafole Gush, the Manager of Hutt Union Health, Peter Glensor, the National Co-ordinator of Healthcare Aotearoa and other dignitaries.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

It is an honour to be invited to open the fourth Early Intervention in Psychosis National Wananga this weekend.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Maori Affairs Minister Parekura Horomia said an audit report by Te Puni Kokiri shows Maori families welcome the idea of collaborative case management by government agencies, but the service delivery process needs more work.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Maori Affairs and Associate Education Minister, Parekura Horomia says improved consultation between the education sector and Maori communities has borne fruit, but more can be done to ensure effective targeting of te Reo Maori resourcing.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Nga mihi mahana ki a koutou katoa ka tae mai I tenei ra whakahirahira. Ki a Nanny Lassie (kaikaranga), Koro Kuru Nuku, te Whanau me nga tamariki o te kura nei. Tena rawa koutou katoa.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Maori Affairs Minister Parekura Horomia said he is encouraged by provisional results of the Survey of the Health of the Maori Language that show more young people are learning and using te reo Maori.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

E whakamanawa ana a Te Minita Mö Ngä Take Mäori, a Parekura Horomia i ngä putanga takitaro o Te Rangahau mö te Ora o Te Reo Mäori e whakaatu ana, kei te piki te tokomaha o te rangatahi e ako ana i te reo Mäori.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Maori Affairs Minister Parekura Horomia said he believed the Maori Television Service will enrich New Zealand society, culture and heritage even though its principal function is to promote te Reo Maori me nga tikanga Maori.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Hei tä te Minita mo ngä Take Mäori a Parekura Horomia, e whakapono ana ia ka hua ngä painga o te Ratonga Pouaka Whakaata Mäori ki a Aotearoa whänui tonu, ki äna huinga tängata, ki äna taonga tuku iho, häünga te mea ko töna kaupapa mätua ko te whakataira

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Mr Speaker, I move that the Maori Television Service Bill be read a first time.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Maori Affairs Minister Parekura Horomia said tonight’s annual Moana Pacific Maori Sports Awards is an awesome opportunity to showcase world class Maori talent.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Mäori Affairs Minister Parekura Horomia is welcoming today’s release of Te Ohu Kaimoana’s discussion document, He Anga Mua, on possible allocation models of the Mäori Commercial fisheries assets.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Maori Affairs Minister Parekura Horomia said Independent Newspaper Ltd (INL) Scholarships to encourage more Maori into journalism is timely and needs to be commended.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Maori Affairs Minister Parekura Horomia said the Labour Alliance government is committed to developing the significant potential of Maori.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Greetings to Trevor Mallard, Winnie Laban, Tina Olsen-Ratana, from Kokiri Marae, Suafole Gush, the Manager of Hutt Union Health, Peter Glensor, the National Co-ordinator of Healthcare Aotearoa and other dignitaries.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Publications launched today by Maori Affairs Minister, Hon Parekura Horomia, show that Skill New Zealand foundation education and vocational training programmes are working for Maori.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Thank you for the invitation to speak to you today and for the kind words accorded to me on the happy occasion of your Association’s conference.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Maori Affairs Ministers Parekura Horomia said he is delighted that Maori have rated so well in the recent international survey, Global Entrepeneurship Monitor (GEM).

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Education Minister Trevor Mallard and Maori Affairs Minister Parekura Horomia today signed an agreement with Te Awamutu-based Te Whare Wananga o Aotearoa following a Waitangi Tribunal report on capital works funding for wananga.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Training Opportunities and Youth Training programmes are helping Maori improve their future prospects, according to an audit report released today by Maori Affairs Minister Hon Parekura Horomia and Associate Minister of Education Steve Maharey.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs

Training Opportunities and Youth Training programmes are helping Maori improve their future prospects, according to an audit report released today by Maori Affairs Minister Hon Parekura Horomia and Associate Minister of Education Steve Maharey.

 • Parekura Horomia
 • Maori Affairs