Te Reo revitalisation for next generation

  • Hon Nanaia Mahuta
Māori Development

The Minister for Māori Development, Hon Nanaia Mahuta says increasing the number of rangatahi who can speak te reo Māori is crucial for the future of the language. 

As Te Wiki o te Reo Māori begins, she is encouraging rangatahi across Aotearoa New Zealand to give life to the theme of the week, Kia Kaha te Reo Māori.  

“There are events taking place all over Aotearoa that encourage people to celebrate te reo Māori. I heard of everything ranging from parades to te reo Māori yoga sessions to karanga and whakkōrero workshops. 

“It is heartening to see each year how more and more rangatahi from diverse backgrounds are embracing these sorts of events,” Minister Nanaia Mahuta says. 

“Rangatahi are a target group in the Maihi Karauna (the Crown Māori language strategy) and their participation in actively learning and speaking the language is a key focus. 

“We launched the Maihi Karauna in February and are well underway with implementation of the first wave of initiatives.  We have had rangatahi workshops across the country to get their feedback on innovative ways that would increase the uptake of learning and speaking the language amongst both Māori and non-Māori youth,” Minister Mahuta says. 

“These initial workshops are a stepping stone toward a National Rangatahi Summit in December, to gather more insight about the attitudes of rangatahi to te reo Māori. 

“As well, a social marketing campaign will be launched to build critical awareness amongst rangatahi of their role in the revitalisation of te reo Māori.  

“A number of other activities are also underway. I look forward to finding out how rangatahi respond to the Snap-Reo initiative launched this week by Te Māngai Pāho - a pilot series of quick, humorous micro-lessons in te reo Māori designed to improve vocabulary and idiom,” Minister Mahuta says.  

“Last week the Ministry of Education launched Kauwhata Reo – a new central online hub for te reo Māori education resources – making them available and accessible to everyone on one central platform.  

“This year is also the UNESCO Year of Indigenous Languages which provides a platform to raise global attention on the risks confronting indigenous languages around the world. Our strategy – the Maihi Karauna complements and supports UNESCO by implementing a cross agency approach responsible for creating a New Zealand society where te reo Māori is valued, learned and used. 

“I congratulate everyone in their efforts to promote, speak, encourage and support Te Wiki o Te Reo Māori. Every time we use te reo Māori we are actively contributing to the revitalisation of the language – and in doing so also help strengthen our national identity,” Nanaia Mahuta says. 

LINKS

https://kauwhatareo.govt.nz/

https://www.tmp.govt.nz/

https://www.tewikiotereomaori.co.nz/

https://www.tpk.govt.nz/en/a-matou-kaupapa/maihi-karauna             

Te whakarauoratanga mai o te reo Māori mō ngā uri e heke mai nei

E kī ana te Minita Whanaketanga Māori, te Hōnore Nanaia Mahuta he mea nui whakaharahara ki te oranga o te reo Māori te whakapikinga o te hunga rangatahi e matatau ana ki te reo Māori hei ngā rā e heke ake nei. 

Ka tīmata ana Te Wiki o te Reo Māori, kei te whakatenatena a ia i te hunga rangatahi puta noa i Aotearoa kia whakamanahia te kaupapa o te wiki nei, Kia Kaha te Reo Māori. 

“E tū ana ngā hui whakanui i te reo Māori puta noa i Aotearoa hei whakatenatena i te tangata ki te whakanui i te reo Māori. Kua rongo au he whānui ngā momo whakatairanga mai i ngā hīkoi whakanui, ki ngā mahi ioka(yoga) ki te reo Māori, me ngā awheawhe whaikōrero.   

“He harikoa te ngākau nā taku kitenga i te kuhunga mai o te hunga rangatahi i tēnā ahurea, i tēnā ahurea e kaha tautoko ana i ēnei tūmomo hui,” te kī a Minita Nanaia Mahuta. 

“Ko te hunga rangatahi, ko ia tētahi o ngā rōpū matua i roto i te Maihi Karauna (te rautahi reo Māori o te Karauna), otirā, he aronga matua(o te rautaki) tā rātou whai wāhi mai e ako ana, e kōrero ana i te reo Māori. 

“Nō te marama o Huitanguru i whakaterea ai te Maihi Karauna, ā, kua hutihuti te haere ināianei o te whakatinanatanga o ngā kōkiritanga tuatahi.  Kua tū ngā awheawhe rangatahi huri noa i te motu kia rongo ai mātou i ō rātou whakaaro auaha nei mō te whakapiki ake i te hunga e ako ana, e kōrero ana i te reo, ahakoa Māori mai, ahakoa kāore rānei, te kōrero a Minita Mahuta. 

“Ko ngā pae tata ēnei e ahu atu ana ki te pae tawhiti, arā, te Huinga Rangatahi ā-Motu ka tū ā te marama o Hakihea, he mea kohi i ngā whakaaro, i ngā waiaro o te hunga rangatahi ki te reo Māori. 

“I tua atu, ka whakaterea he whakatairanga pāpori ki te whakapiki i te mārama o te hunga rangatahi ki tā rātou kawenga i ngā mahi whakarauora ake i te reo Māori. 

“Arā anō ētahi atu ngohe ka tū. Taria ana e au te wā kia kitea pēhea ngā whakaaro o te hunga rangatahi ki te kōkiritanga Snap Reo kua whakaterea i tēnei wiki e Te Māngai Pāho – he whakamātautau o ngā akoranga-iti, poto, hātakēhi hoki ki te reo Māori kua whakaritea hei whakapiki i te mōhio ki ngā kupu, ki ngā kīwaha anō hoki,” te kī a Minita Mahuta. 

“I tērā wiki i whakarewahia te Kauwhata Reo e Te Tāhuhu o te Mātauranga – he pokapū ipurangi hou mō ngā rauemi mātauranga reo Māori. 

“Ka mutu, ko Te Tau o ngā Reo Taketake o UNESCO tēnei, he momo huarahi anō tēnei hei whakapiki i te mātau puta noa i te ao ki ngā mōrea e patupatu haere ana i ngā reo taketake huri noa i te ao. Ko tā mātou rautaki – te Maihi Karauna, he mea haere ngātahi, he mea tautoko hoki i te UNESCO mā te whakatinana haere i te āhuatanga mahinga tahitanga ā-hinonga me tōna haepapa ki te waihanga i te Aotearoa motu whānui nei e kaingākau ana, e ako ana, ka mutu, e karawhiu ana ko te reo Māori. 

“Nō reira kāore e ārikarika aku mihi ki ngā whakapetonga ngoi a te katoa ki te kōrero, ki te akiaki, otirā, ki te tautoko i Te Wiki o Te Reo Māori. Ia wā, ia wā ka whakamahia te reo Māori kei te tautoko tātou i te whakarauoratanga o te reo Māori – mā te pērā kei te tautoko anō hoki tātou i tō tātou Aotearoatanga,” te kōrero a Nanaia Mahuta.

 NGĀ HONONGA

https://kauwhatareo.govt.nz/

https://www.tmp.govt.nz/

https://www.tewikiotereomaori.co.nz/

https://www.tpk.govt.nz/en/a-matou-kaupapa/maihi-karauna