Ngati Tama settlement to go to iwi members

  • Margaret Wilson
Treaty of Waitangi Negotiations

Monday, 5 November 2001 Media Statement

The Crown and representatives of Ngati Tama have agreed on the terms of a Deed of Settlement which will be put to members of Ngati Tama for ratification.

The agreement was formally noted in an exchange of letters today.

Ngati Tama members will now have the opportunity to vote on the settlement.

The Deed provides for an apology, acknowledgements, a payment of $14.5 million dollars and the transfer of 1800 hectares of land. The settlement, if approved, will be binding on both parties and subject only to the passage of settlement legislation.

The Minister in Charge of Treaty of Waitangi Negotiations, Margaret Wilson said the agreement to put the settlement to Ngati Tama for ratification brought the end of a long-standing grievance.

“The negotiators have proposed a fair settlement which provides redress for proven wrongs done in the past. The matter is now in the hands of the individual descendants of Ngati Tama and I look forward to their decision”.

Contact: Colin Feslier 021 864 811 04 471 9337

A Mäori translation of this statement is attached

Hon Margaret WilsonMinister in Charge of Treaty of Waitangi Negotiations

Te Minita nöna te Mana Whakarite Take e pä ana ki te Tiriti o Waitangi

He Pänui Päpaho

Ko te whakataunga o te take o Ngäti Tama ka haere ki ngä mema o te iwi

Kua oti te whakaae i waenganui i te Karauna me ngä mängai o Ngäti Tama, ngä whakaritenga mö tëtahi Whakaaetanga Whakataunga ka horaina ki mua i ngä mema o te iwi hei whakamana mä rätou.

Kua whakaaturia taua whakaaetanga i tëtahi whakawhitinga reta whai tikanga i te rä nei.

Ka whai wähi a Ngäti Tama inäianei ki te pöti mö te whakataunga nei.

Kei roto i te Whakaaetanga Whakataunga tëtahi whakapäha, ëtahi whäkinga, te utu i tëtahi 14.5 miriona tära ki te iwi, me te whakawhiti i ëtahi 1800 heketea whenua. Ki te whakamanaia te whakataunga nei, ka herea ngä taha e rua, heoi anö te mahi kei mua i te aroaro, ko te whakamana ture whakataunga.

E ai ki te Minita nöna te Mana Whakarite Take e pä ana ki te Tiriti o Waitangi ki a Margaret Wilson, nä te whakaaetanga kia whakatakoto tënei whakataunga ki a Ngäti Tama hei whakamana nä rätou, ka waitohutia te whakaeanga o tëtahi nawe mauroa mö te iwi.

“Nä ngä kaiwhiriwhiri i whakarite tëtahi whakataunga tötika mö ngä hara o mua, he mea äta tätaku ënei hë. Kei ngä uri takitahi o Ngäti Tama te körero inäianei, ä, ka täria tö rätou whakautu e ahau.”

Whakapä mai kia a: Colin Feslier 021 864 811 04 471 9337
This statement is a translation of the statement by Hon Margaret Wilson “Ngati Tama settlement to go to iwi members” issued November 5 2001