Kua whakatūria ngā mema o Te Mātāwai e ngā kāhui ā-iwi me Te Reo Tukutuku

  • Te Ururoa Flavell
Maori Development

Hei tā te Minita Whanaketanga Māori, kei te koa katoa ia kua whakatūria ngā mema o Te Mātāwai e ngā kāhui ā-iwi me Te Reo Tukutuku.

Ināianei, ko te mahi a te Minita, he whakatū i te tokorua whakamutunga o tēnei poari hōu kia tekau mā toru ngā mema o Te Mātāwai. Ko tā rātou mahi he arataki i te whakarauoratanga mai o te reo Māori mā ngāi Māori.

Hei tā te Minita anō, "E tohu ana Te Mātāwai i tētahi huarahi hōu e mahitahi ai te Karauna me ngāi Māori ki te whakarauora mai i tō tātou taonga, arā, te reo Māori. Me mihi au i ia mema, waihoiki, ko te hunga i ārahi i te whakatūnga o ēnei tāngata, huri noa i te motu."

"Ka āta whiriwhirihia te tokorua whakamutunga, kia tino whaihua ai ō rāua pūkenga i te taha o ngā mema o tēnei poari whakahirahira."

"He nakawhiti, he kamakama hoki tēnei poari. Ka pai ki a au te mahitahi ki a rātou kia puāwai ai te reo Māori."

I tērā wiki, i pānuihia ngā ingoa o ngā mema whakamutunga i tohua e te motu whānui, arā, ko Waihoroi Shortland (ngā iwi o Te Tai Tokerau) rāua ko Nuki Takao (ngā iwi o Te Waipounamu). Ka whakatūria taua tokorua i te taha o te tokoiwa i tohua e ngā kāhui ā-iwi me te reo tukutuku (arā, ko ngā rōpū e whaipānga ana ki te reo Māori) i te mutunga o tēnei marama.

Ka pānuihia ngā ingoa o ngā mema a te Minita i te mutunga o tērā marama.

Ko te mahi a Te Mātāwai he whakatū i ngā mema o te poari o Te Taura Whiri i te Reo Māori, o Te Māngai Pāho me Whakaata Māori. Mā Te Mātawai anō e whakawhanake mai te kaupapa o te Maihi Māori, arā, he Rautaki Reo Māori hōu mā ngāi Māori. Ka haere ngātahi te Maihi Māori me te rautaki a te Karauna.

Iwi and Te Reo Tukutuku members finalised for Te Mātāwai

Māori Development Minister Te Ururoa Flavell said he was delighted that all iwi and Te Reo Tukutuku members of Te Mātāwai have been selected.

The Minister now has the job of appointing the final two members to the 13-member board which will lead te reo Māori revitalisation on behalf of iwi and Māori.

“Te Mātāwai demonstrates a new way for the Crown, iwi and Māori to work together in revitalising our taonga, te reo Māori. I’d like to congratulate each of the members and thank those who led the selection processes across the motu,” the Minister said.

“In making my appointments, I will be looking to complement the impressive set of skills on offer from the current members.”

“It will be a vibrant and dynamic board and I’m looking forward to working with members on ways in which we can help the Māori language to flourish.”

The final non-Ministerial appointments to the board have now been announced: Waihoroi Shortland (Tai Tokerau iwi) and Nuki Takao (Te Waipounamu iwi).  They join nine other members already selected by iwi and reo tukutuku (Māori language stakeholder) clusters over the last two months.

The Minister expects to announce the two Ministerial appointments by the end of August.

Te Mātāwai’s roles will include nominating members to Te Taura Whiri i te Reo Māori, Te Mānga Paho, and the Māori Television Service. It will also be responsible for developing the Maihi Māori – a new Māori Language Strategy for Māori which will complement the Crown strategy.

Members of Te Mātāwai​

Iwi appointments   
Te Tai Tokerau:   Waihoroi Shortland
Tainui:    Pānia Papa
Mātaatua:    Bentham Ohia
Te Arawa:    Cathy Dewes
Te Tai Rāwhiti:    Jeremy Tātere MacLeod
Te Tai Hau-ā-uru:    Ruakere Hond
Te Waipounamu:    Nuki Takao

Te Reo Tukutuku appointments      
Education:    Mereana Selby
Media:    Scotty Morrison
Community:    Hiria Hape
Urban:    Willie Jackson

Two Ministerial appointments expected to be announced by end of August