I Whakatakotoria Te Ture Ratonga Pouaka Whakaata Mäori Hou i Te Whare Paremata

  • Parekura Horomia
Maori Affairs

Hei tä te Minita mo ngä Take Mäori a Parekura Horomia, e whakapono ana ia ka hua ngä painga o te Ratonga Pouaka Whakaata Mäori ki a Aotearoa whänui tonu, ki äna huinga tängata, ki äna taonga tuku iho, häünga te mea ko töna kaupapa mätua ko te whakatairanga i te reo Mäori me ngä tikanga Mäori.

I whakatakotoria e te Minita te Ture Ratonga Pouaka Whakaata ki roto i te Whare Paremata i te rä nei, ki te aha, ki te whakakaupapa i te Ratonga hei tokapü ä-ture, ki te whakamärama hoki i ngä mahi a te ratonga me ngä mahi mä te poari, mä ngä kai-whakahaere hoki. I tua atu, he motuhake te noho a te Ratonga.

Hei tä te Minita anö, ko te ähua o te ture nei me te Ratonga, he para huarahi höu.

“ Ko tä te Ture nei, he whakapümau i te mahinga ngätahitanga i waenganui i te Karauna me te Mäori i roto i te ärahi, i ngä kawenga me te whakahaere whänui o te ratonga pouaka whakaata Mäori. Ko täna, he wawae ara höu ki te whakatairanga me te tiaki i te reo Mäori me ngä tikanga Mäori. Ka noho anö hoki te Ratonga Pouaka Whakaata Mäori hei wähanga o ngä kaupapa pupuri i te tuakiri Mäori, ä, mä reira pupuri ai i ëtahi ähuatanga matua o te tuakiri o tö tätou whenua o Aotearoa.”

“Ko te take i te whakatüria ai te Ratonga Pouaka Whakaata Mäori, ko te koronga kia whakatakotoria ëtahi kaupapa tiaki, whakatairanga i te Reo Mäori. He kauwaka waiwai te pouaka whakaata ki te whakamöhio, whakaako, whakangahau hoki i te Mäori me tauiwi. Ki a au, he tü mahi whakahirahira tënei ki te whakatairanga i te whanaketanga o te Mäori taha hapori, taha tikanga, taha öhanga hoki. ”

I kï te Minita tokomaha te hunga e tätari ana i te haere o te kaupapa nei, nä reira ehara ia i te mea mämä. Engari ia ko te mea nui rawa atu, me ngana kia tü he pouaka whakaata Mäori pai rawa atu, e uru ai te wairua auaha, te wairua ngahau me te tohungatanga ki te taha öhanga. Ko te matapae kia tü te ratonga pouaka whakaata Maori ä te pokapü o te tau kei te tü.

I tukuna te Ture Ratonga Pouaka Whakaata Mäori ki te Komiti Paremata mö ngä Take Mäori, e taea ai e rätou te pürongo körero i mua o te rä 28 o te marama o Poutü-te-rangi o te tau kei te tü.