Contemporary and historical claims in progress report

  • Hon Nanaia Mahuta
Māori Development

Government’s second report on Waitangi Tribunal claim progress, released today, highlights the importance of emerging contemporary claims as well as historic claims. 

In releasing the latest Section 8I Report (1 July 2018 and 30 June 2019), Minister for Māori Development Hon Nanaia Mahuta says that in approaching the conclusion of historical Treaty claims, the Tribunal was able to increasingly focus on current contemporary matters raised in a range of kaupapa claims. 

“We must continue to respond to the challenge of realising the aspirations of Te Tiriti and the future our tūpuna envisage,” she says. 

As an example of the shift towards contemporary and kaupapa (thematic) Treaty claims, the ‘Hauora: The Report on Stage One of the Health Services and Outcomes Kaupapa Inquiry’ (Wai 2575), was one of two reports released this year. 

“In September, the Prime Minister announced that New Zealand history will be taught in all schools and kura by 2022, which will include Te Tiriti o Waitangi, the New Zealand Wards and our full history. 

“This commitment recognises there is a need to rectify omissions in our historical discourse that have affected how we see ourselves as a nation. 

“At the same time, as we approach the conclusion of historical Treaty the Tribunal is able to increasingly focus on contemporary issues, and in doing so, to keep improving how the Crown approaches Treaty issues and the way we respond to Tribunal recommendations.” 

Contemporary kaupapa inquiries on Māori military veterans, the Takutai Moana Act and Mana Wāhine, are underway. 

“The Government is committed to creating the conditions for a productive, inclusive and sustainable economy that realises the value of te ao Māori, and this report is an example of that. 

“I am confident that the report I am tabling today will continue to be a rich source of knowledge, information and context to understanding the issues that define our identity as a nation,” Minister Mahuta says.  

Editor’s Note: The report can be read here  https://www.tpk.govt.nz/en/a-matou-mohiotanga 

Te pūrongo o te kauneke o ngā kokoraho o nāianei, o mua hoki

E whakaatuhia ana e te pūrongo tuarua a te Kāwanatanga o te kauneke kokoraho o Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi te hiranga o ngā kokoraho o nāianei tae atu hoki ki ngā kokoraho o mua. 

I te whakaputanga o te Pūrongo Wāhanga 81 hou (1 Hōngongoi 2018 – 30 Pipiri 2019) e kī ana te Minita Whanaketanga Māori a Nanaia Mahuta i te whakatutukinga haere o ngā kokoraho Tiriti o mua kua kaha ake te huri o te Rōpū ki ngā take o nāianei tonu e puta ake ana i ngā momo kokoraho. 

“Me kaha tonu tātou ki te hiki i te mānuka ki te whakatinana i ngā wawata o Te Tiriti, otirā, i te āhua o ngā rā e tū mai nei i wawatatia ai e ō tātou tūpuna,” tana kī. 

Hei tauira o te tahuri haere ki ngā take o nāianei tonu me ngā kokoraho kaupapa Tiriti, i puta ai te ‘Hauora: The Report on Stage One of the Health Services and Outcomes Kaupapa Inquiry’ (Wai 2575), koia tētahi o ngā pūrongo e rua i whakaputaina i tēnei tau. 

“I te marama o Mahuru, i pāhotia e te Pirimia ka whakaakongia te hītori o Aotearoa i ngā kura katoa, ahakoa auraki mai, kura Māori mai i mua i te tau 2022, ka raua atu ko Te Tiriti o Waitangi, Ngā Rohe o Aotearoa me ā tātou hītori katoa. 

“E whakaatuhia ana e tēnei whakatau te hiahia ki te whakatikatika i ngā kōrero e ngaro ana i ngā kōrero hītori he mea pā mai ki a tātou me tā tātou āhua a-motu nei. 

“I taua wā anō i a tātou e whakatata ana ki te whakakapenga o ngā kokoraho Tiriti o mua kua wātea te Rōpū kia āta aro atu ki ngā take o te nāianei, nā konā, ka pakari haere tonu te āhua o te Karauna ki ngā take Tiriti, me te āhua o te uruparenga atu ki ngā taunakitanga o Te Rōpū.” 

Kua tīmata ngā uiuinga kaupapa o nāianei ki ngā hoia Māori, ki te Ture Takutai Moana, me te Mana Wahine. 

Kei te ū tonu te Kāwanatanga ki tōna kupu ki te whakarite i ngā āhuatanga mō te ōhanga whaihua mā te katoa, e whakanui ana i te kura o te ao Māori, he tauira tēnei pūrongo o taua āhuatanga. 

“E māia ana taku ngākau ko ngā kōrero i te pūrongo ka whakatakotohia ai i te rangi nei e noho mai hei puna mātauranga, hei mōhiohio, hei horopaki kia mārama ki ngā take e tāraihia ai tō tātou tuakiritanga ā-motu nei, “te kōrero o Minita Mahuta.

Ngā Taipitopito a te Etita: E taea ai te pūrongo te pānui tuatahi  https://www.tpk.govt.nz/en/a-matou-mohiotanga