Social Development

Ministers

- Associate Minister
Speech

Fa’atalofa atu, malo e lelei, ia orana katou katoa

Speech

Fa’atalofa atu, malo e lelei, ia orana katou katoa