Education

Ministers

Hon Jenny Salesa
- Associate Minister
Hon Tracey Martin
- Associate Minister
Release

A taskforce has finished the first stage of identifying significant areas of compliance waste in schools – so teachers have more time to teach, and principals more time to lead schools, Education Minister Chris Hipkins said today.

Hon Chris Hipkins Education
Release

The Coalition Government is ramping up efforts to attract over 850 additional teachers to meet an expected shortfall next year, Education Minister Chris Hipkins announced today.

Hon Chris Hipkins Education
Speech

Tēnā koutou, e hoa mā. He tino koanga ngākau kua huihui mai tātau ki tā tātau kaupapa.

Ko koutou ngā kaiwhakahaere me ngā mātanga o ngā mahi nei hei hāpai i ngā iwi o te motu, arā ko ngā ākonga me ō rātau whānau tonu.

Education
Speech

Thank you for the invitation to address your conference. It’s great to be here.

Education
Release

The Ministry of Education is looking at options to make the Export Education Levy (EEL) fund more sustainable to protect New Zealand’s reputation as a study destination, Education Minister Chris Hipkins said today.

Hon Chris Hipkins Education