Education

Ministers

- Associate Minister
- Associate Minister
- Associate Minister
Release

New rates for the levy paid by international education providers balance their interests with the need to both promote the sector and address failures when they occur, Education Minister Chris Hipkins said today.

Hon Chris Hipkins
Speech

Tēnā koutou, e hoa mā. He tino koanga ngākau kua huihui mai tātau ki tā tātau kaupapa.

Ko koutou ngā kaiwhakahaere me ngā mātanga o ngā mahi nei hei hāpai i ngā iwi o te motu, arā ko ngā ākonga me ō rātau whānau tonu.

Speech

Thank you for the invitation to address your conference. It’s great to be here.