Treaty of Waitangi Negotiations

Ministers

- Associate Minister
Release

He mea pōhiri a Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-ā-Rua ki Te Whanganui-a-Tara i tēnei rā ki te mātakitaki, ki te whakarongo hoki i te putanga o te ihu o te tuatoru me te whakamutunga o ngā pānuitanga o te Whakataunga Kokoraho a Ngāti Kahunugnu ki Wairarapa Tāmaki nui-a-Rua.

Hon Andrew Little
Release

I te whare pāremata ngā uri o Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-ā-Rua i tēnei rā kia kite, kia rongo hoki rātou i te hipanga o te pānuitanga tuatahi o te Pire Whakataunga Kokoraho mō Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-ā-Rua.

Hon Andrew Little
Release

I rongo, i kite hoki ngā uri o Ngāti Kahungunu ki Wairarapa me Tāmaki nui-ā-Rua, o Rangitāne o Wairarapa me Rangitāne o Tāmaki nui-ā-Rua hoki, i te hipatanga o te pānuitanga tuatahi o te Pire Puretumu Ngātahi mō Te Rohe o Rongokako (te Pire Puretumu Ngātahi) i Pāremata i tēnei rā.

Hon Andrew Little
Release

I rongo, i kite hoki ngā uri o Ngāti Maru i te pānuitanga tuatoru o te Pire Whakataunga Kokoraho mō Ngāti Maru (Taranaki) i te whare pāremata i tēnei rā hei tohu i te whakamutunga o ngā iwi e waru o Taranaki kua eke ki tēnei pae whakahirahira i tā rātou tukanga whakatau i ngā take o mua e pā ana ki te Tiriti o Waitangi.

Hon Andrew Little