Treaty of Waitangi Negotiations
Release

A Deed of Settlement has been signed between Whakatōhea and the Crown, 183 years to the day since Whakatōhea rangatira signed the Treaty of Waitangi.

Treaty of Waitangi Negotiations
Speech

Today is an important day for Taranaki, and for all of its people – including this boy from New Plymouth.

Treaty of Waitangi Negotiations
Release

He mea pōhiri a Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-ā-Rua ki Te Whanganui-a-Tara i tēnei rā ki te mātakitaki, ki te whakarongo hoki i te putanga o te ihu o te tuatoru me te whakamutunga o ngā pānuitanga o te Whakataunga Kokoraho a Ngāti Kahunugnu ki Wairarapa Tāmaki nui-a-Rua.

Treaty of Waitangi Negotiations