Hon Louise Upston

Speech

Tēnā koutou katoa and greetings to you all. 

Hon Louise Upston
Louise Upston portrait

Hon Louise Upston