Hon Julie Anne Genter

Speech

E aku rangatira, tēnā koutou katoa. Ka nui te honore ki te mihi kia koutou.

Hon Julie Anne Genter Women
Julie Anne Genter

Hon Julie Anne Genter