Hon Jo Luxton

Speech

Kia ora koutou. Thank you for your warm welcome.

Hon Jo Luxton
Speech

Kia ora koutou - thank you Scotty for the introduction and thank you for the opportunity to speak at these awards. 

Hon Jo Luxton
image of Jo Luxton

Hon Jo Luxton