Hon James Shaw

Speech

In March this year, tens of thousands of New Zealand school students went on strike to protest a lack of decisive action on climate change. We are acting now.

Speech

Kia tau te rangimārie o te Rangi e tū nei, o Papatūānuku e takoto nei, o te Taiao e awhi nei, ki runga i a tātou. Tīhei mauri ora!

Speech

Mr President, tena koe. E nga rangatira, tena koutou.

James Shaw

Hon James Shaw