Hon Carmel Sepuloni

Speech

Kia ora koutou, talofa lava, good evening.

Speech

Fa’atalofa atu, malo e lelei, ia orana katou katoa

Carmel Sepuloni

Hon Carmel Sepuloni