Release

The Lead Coordination Minister for the Government’s Response to the Royal Commission’s Report into the Terrorist Attack on the Christchurch Mosques, Andrew Little, welcomes the release of a coordinated review of the management of the person who carried out a terror attack on innocent people in Auckland on 3 September 2021.

Hon Andrew Little
Release

He mea pōhiri a Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-ā-Rua ki Te Whanganui-a-Tara i tēnei rā ki te mātakitaki, ki te whakarongo hoki i te putanga o te ihu o te tuatoru me te whakamutunga o ngā pānuitanga o te Whakataunga Kokoraho a Ngāti Kahunugnu ki Wairarapa Tāmaki nui-a-Rua.

Hon Andrew Little