Kua waitohua he Whakaaetanga Whakataunga ki a Ngāti Tara Tokanui - Deed of settlement signed with Ngāti Tara Tokanui

Treaty of Waitangi Negotiations

Kua waitohua he Whakaaetanga Whakataunga i waenga i a Ngāti Tara Tokanui me te Karauna, te kī a te Minita mō ngā Take Tiriti o Waitangi, a Andrew Little.

Ko Ngāti Tara Tokanui tētahi o ngā iwi 12 o Hauraki, ko te pokapū o tōna rohe whai pānga ko Paeroa, whakateuru atu i reira ki te mānia o Hauraki, whakateraki anō hoki ki te pūtake o Te Tara-o-te-ika-a-Māui, ki Wharekawa.

"He rā whakahirahira tēnei ki a Ngāti Tara Tokanui me te Karauna, ā, ka tohu i te mutunga o ngā whiriwhiringa, me te tīmatanga hou o te whakaora anō i te hononga i waenga i ngā rōpū e rua," ko tā Andrew Little.

Kei roto i te Whakaaetanga Whakataunga ētahi kōrero āhukahuka me te whakapāhatanga a te Karauna ki ngā mahi, ngā kore mahi rānei a te Karauna i ngā wā o mua tērā ka takahi i te Tiriti o Waitangi, ka pā kino anō hoki ki a Ngāti Tara Tokanui. Arā, ko ngā raupatu whenua me tā te Karauna whakatairanga i ngā kaupapa here me ngā ture i ngāhorohoro i te hanganga ā-iwi o Ngāti Tara Tokanui, me te aha ka whakamararatia te iwi i ō rātou pā, kāinga anō hoki.

Kei roto i te mōkī puretumu nei he puretumu ā-pūtea o te $6 miriona me te whakahokinga mai o ngā wāhi ahurea whakahirahira e iwa, tae atu ki Ngā Ure Tara, Mimitu Pā, Tawhitiaraia me Karangahake.

"I tīmata ngā whiriwhiringa ki a Ngāti Tara Tokanui i te tau 2009. Me mihi atu ka tika ki ngā kaumātua, kuia, ngā kaiwhiriwhiri ā-iwi me ngā kaiwhiriwhiri o te Karauna, o mua, o nāianei hoki, mō ō rātou ū puta noa i tēnei wā roa kia taea ai tēnei tohu nui," te kī a Andrew Little.

"Ahakoa e kore rawa e taea e tētahi rahinga puretumu te utu anō i ngā mahi kino a te Karauna i mua ki a Ngāti Tara Tokanui, ka whakarato tūāpapa te puretumu i tēnei whakaaetanga e whakapakaritia ai te taha ohaoha o Ngāti Tara Tokanui ki anamata, ka whakarite anō hoki ka āhukahukatia te hononga ahurea i waenga i a Ngāti Tara Tokanui me ngā wāhi ahurea whakahirahira mō ngā whakatupuranga kei te heke mai," hei tā Andrew Little.

KA MUTU 

Ngā tuhipoka me te ētita:

  • He kaiwhaipānga anō hoki a Ngāti Tara Tokanui i raro i te  Pare Hauraki Collective Redress Deed, ka wātea i konei.
  • Ka whakaurua he Pire ki te Paremata ki te whakamana ā-ture i te whakataunga. Ka whakawāteatia tuihonotia he tārua o o te whakaaetanga whakataunga ki konei.

Deed of settlement signed with Ngāti Tara Tokanui

A Deed of Settlement has been signed between Ngāti Tara Tokanui and the Crown, Treaty of Waitangi Negotiations Minister Andrew Little says.

Ngāti Tara Tokanui is one of twelve iwi of Hauraki, with an area of interest centred around Paeroa extending west into the Hauraki plains and north to the base of the Coromandel peninsula at Wharekawa.

“Today is a special day for Ngāti Tara Tokanui and the Crown marking the end of negotiations and a new beginning in restoring the relationship between both parties,” Andrew Little said.

The Deed of Settlement includes acknowledgements and a Crown apology for the historical Crown acts or omissions that breached Te Tiriti o Waitangi and caused harm to Ngāti Tara Tokanui. This includes the confiscation of land and the Crown’s promotion of policies and laws, which eroded the Ngāti Tara Tokanui tribal structure and dislocated its people from their pā (fortified villages) and kāinga (homes).

The redress package contains financial redress of $6 million and the return of nine sites of cultural significance including Ngā Ure Tara, Mimitu Pā, Tawhitiaraia and Karangahake.

“Negotiations with Ngāti Tara Tokanui began in 2009. I want to thank the kaumātua, kuia and negotiators past and present for their commitment over this long period to reach this significant milestone,” Andrew Little said.

“While no redress can fully compensate for the Crown’s past injustices against Ngāti Tara Tokanui, the redress in this settlement provides a foundation for the economic future of Ngāti Tara Tokanui to build upon, and ensures the cultural relationship between Ngāti Tara Tokanui and sites of cultural significance is recognised for generations to come,” Andrew Little said.

ENDS 

Notes for the editor:

  • Ngāti Tara Tokanui are also beneficiaries under the Pare Hauraki Collective Redress Deed, available here.
  • A Bill will be introduced to Parliament to enact the settlement into law. A copy of the deed of settlement will be made available online here.