Fund to support iwi, hapū, whānau protect taonga on marae

Minister for Arts, Culture and Heritage, Carmel Sepuloni, today announced the opening of Mātauranga Māori Marae Ora, a new $5.7 million contestable fund to support Māori with projects that safeguard their mātauranga and taonga on marae, from the ongoing threat of COVID-19.

“Whakapapa and cultural identity for tangata whenua are held within marae across the motu. Marae also play an integral part in preserving the cultural vitality of Māori and Aotearoa as a whole. This identity is unique to the world, and this fund is a step towards protecting our country’s mātauranga and taonga for future generations,” says Carmel Sepuloni.

“The mātauranga and taonga held on marae are already at risk due to low numbers of mātauranga holders and the limited financial resources available to support their preservation. These risks have been heightened by the global pandemic.

“The Mātauranga Māori Marae Ora Fund offers support for a range of marae-based projects.  This includes the development of conservation plans for whare and wharenui arts, the establishment of harvest areas for cultural materials such as pā harakeke and tōtara, and the preservation of taonga such as waka tīwai, korowai and photographs.

“Funding is also available to assist with the creation of archives, small whare taonga or publications as a way to both preserve and provide access to mātauranga and taonga on marae.

“Ahikaa marae communities have always been the keepers of mātauranga Māori and the kaitiaki of taonga.  This Fund will support these communities directly to continue their conservation efforts and to grow their capacity to sustain their cultural heritage,” says Carmel Sepuloni.

The Mātauranga Māori Marae Ora Fund is part of a wider $20 million Mātauranga Māori Te Awe Kōtuku programme announced in December 2020. It includes 18 diverse initiatives to support iwi, hapū and Māori communities to safeguard at risk mātauranga Māori and protect indigenous knowledge from the threat of COVID-19.

The Mātauranga Māori Marae Ora Fund is being administered by Te Tari Taiwhenua Department of Internal Affairs. It is designed to complement other funding available to marae such as the Provincial Growth Fund, and the Oranga Marae programme jointly administered by the Te Tari Taiwhenua Department of Internal Affairs and Te Puni Kōkiri.

The Mātauranga Māori Marae Ora Fund was developed in partnership between Manatū Taonga Ministry for Culture and Heritage, Te Tari Taiwhenua Department of Internal Affairs, Te Puni Kōkiri and Heritage New Zealand Pouhere Taonga.

Full details about the Mātauranga Māori Marae Ora Fund and how to apply are available on the Te Tari Taiwhenua funding website: https://www.communitymatters.govt.nz/the-matauranga-maori-marae-ora-fund 

ENDS

--

Rātū te ra 9 o Huitānguru 2021

He tahua hou hei tautoko i ngā iwi, hapū me ngā whānau i ngā mahi tiakanga o te marae

Nā te Minita o Manatū Taonga, a Carmel Sepuloni i tauākitia te tūwheratanga o tētahi pūtea e taea ana te tohe, arā, he $5.7 miriona hei tautoko i ngā hapori marae me ngā kaupapa hei tiaki i ō rātou mātauranga me ngā taonga e werohia ana e te mate Korona.

“Ko te whakapapa me te tuakiri ahurea o te tangata whenua e pūmau ana i ngā marae puta noa i te motu. Ko ngā marae hoki hei wāhi matua o te tiakanga oranga ahurea o te Māori me Aotearoa whānui hoki. He tuakiri motuhake tēnei ki te ao, ā, he whanaketanga tēnei tahua hei tiaki i te mātauranga o tēnei whenua me ngā taonga mō ngā uri o te anamata” hei tā Carmel Sepuloni.

“Ko ngā mātauranga me ngā taonga e pupuri ana i ngā marae e noho mōrearea ana nā te tokoiti o ngā kaipupuri i te mātauranga me te whāiti hoki o ngā pūtea tautoko e wātea ana hei tiaki i ā rātou mahi tiakanga. Nā ngā pātanga o te mate urutā i te ao whānui kua kaha kē atu ēnei tūmomo mōreareatanga”.

“He pūtea tautoko te Tahua Mātauranga Māori Marae Ora i ngā tini kaupapa i runga marae. E hono ana hoki te whanaketanga o ngā mahere whakauka i ngā whare me ngā toi i ngā wharenui, te tūtū i ngā papa whakatipu i ngā rawa ahurea pēnā i ngā pā harakeke me ngā totara me te tiakanga anō o ngā taonga pēnā i te waka tīwai, korowai me ngā whakaahua”.

“Kei te wātea hoki ngā pūtea hei tautoko i te waihanga o ngā pūranga, ngā whare pupuri taonga iti, ngā tuhinga rānei hei ara tiaki, hei ara whakamahi anō i ngā taonga me ngā mātauranga i ngā marae”.

“Ko te ahikā i ngā marae hei kaipupuri i ngā mātauranga Māori, hei kaitiaki hoki i ngā taonga. Ko te pūtea nei hei tautoko pū i ēnei hapori kia haere tonu ā rātou mahi whakauka me te whakatipu i te aheinga ki te pupuri i tō rātou ahurea tuku iho,” tā Carmel Sepuloni.

He wāhanga te Tahua Mātauranga Māori Marae Ora o te hōtaka $20 miriona, a Mātauranga Māori Te Awe Kōtuku i rewahia i te Hakihea 2020. E hono ana hoki ngā hinonga 18 hei tautoko i ngā iwi, ngā hapū me ngā hapori Māori ki te tiaki i ngā mātauranga Māori e noho mōrearea ana me te tiaki i ngā mātauranga taketake e noho mōrearea ana i te mate urutā.

Mā Te Tari Taiwhenua ngā pūtea e tuku. He pūtea tēnei e tautoko ana i ērā atu tahua e wātea ana ki ngā marae pēnā i te Tahua Whakatipu Takiwā, te hōtaka Oranga Marae e tukua ngātahitia ana e Te Tari Taiwhenua me Te Puni Kōkiri”.

I whanaketia ngātahitia te Tahua Mātauranga Māori Marae Ora e Manatū Taonga, Te Tari Taiwhenua, Te Puni Kōkiri me Pouhere Taonga.

Mō te roanga atu o ngā korero e pā ana ki te Tahua Mātauranga Māori Marae Ora me te tono pūtea i a rātou, toro atu ki te whārangi ipurangi o Te Tari Taiwhenua: https://www.communitymatters.govt.nz/the-matauranga-maori-marae-ora-fund