Treaty of Waitangi Negotiations

Ministers

- Associate Minister
Speech

Today is an important day for Taranaki, and for all of its people – including this boy from New Plymouth.

Hon Andrew Little
Release

He mea pōhiri a Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-ā-Rua ki Te Whanganui-a-Tara i tēnei rā ki te mātakitaki, ki te whakarongo hoki i te putanga o te ihu o te tuatoru me te whakamutunga o ngā pānuitanga o te Whakataunga Kokoraho a Ngāti Kahunugnu ki Wairarapa Tāmaki nui-a-Rua.

Hon Andrew Little
Release

I te whare pāremata ngā uri o Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-ā-Rua i tēnei rā kia kite, kia rongo hoki rātou i te hipanga o te pānuitanga tuatahi o te Pire Whakataunga Kokoraho mō Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-ā-Rua.

Hon Andrew Little